Reindeer husbandry in a Globalizing North – resilience, adaptations and pathways for actions – A Nordic Centre of Excellence. WP1

ReiGNgen

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Projektin tavoite on parantaa porotalouden tuotantoa ja tuottoa muuttuvassa ympäristössä. Luodaan ehdotuksia, joiden avulla poronhoitajat voivat siitoseläinten valinnalla parantaa tokan rakennetta, elinvoimaa ja tuottavuutta. Valinta perustuu geneettisiin resursseihin.

Tuotokset

Kaksi artikkelia porojen valinnasta pohjoismaissa.