Porotalous globalisoituvassa Pohjoisessa – sopeutumisprosessit ja polut tulevaisuuteen

ReiGN

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Poronhoidon tuottavuuden, kannattavuuden ja kestävyyden tutkiminen ja vertailu erilaisissa poronhoitosysteemeissä pohjoismaissa hyödyntämällä kehitettyä poronhoidon bioekonomisen systeemimallin. Tehdä näiden analyysien perustella suostituksia ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän ja optimalisen poronhoidon kehittämiseksi ja edistämiseksi eri maissa ja eri alueilla.

Tuotokset

Hankkeen tuloksia julkaistaan kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä ja kotimaisissa julkaisuissa. Hankkeen loppuvaiheessa laaditaan yhteinen loppuraportti hankkeen kaikkien pohjoismaisten toteuttajien kanssa. Raportti sisältää myös suosituksia porotalouden edistämiseksi ja kehittämiseksi eri alueilla pohjoismaissa.