Rehuviljaa entistä edullisemmin

Rehvi

Alkamispäivä

01.04.2017

Päättymispäivä

31.03.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa rehuntuotannon kustannustehokkuutta ja kehittää kilpailukykyisiä toimintamalleja rehuviljan tuotantoon ja käyttöön nautakarjatiloille.

Tuotokset

Hanke pykii lisäämään puitavan rehuviljan tuoresäilöntää nautakarjatiloilla ja hakee ratkaisumalleja tuoreviljan säilönnässä koettuihin haasteisiin. Lisäksi hanke tuottaa tietoa kevätruisvehnän käyttömahdollisuuksista nautakarjatiloilla.

Julkaisuja:

Hankkeen esite
Selittävätkö hometoksiinit syönnin heikkenemisen  Arto Huuskonen ja Maiju Pesonen
Murskeviljalla kustannussäästöjä     Auvo Sairanen & Marketta Rinne