Reduction of the waste water nitrogen load: demonstrations and modelling

Reduction of the waste water n

Alkamispäivä

01.08.2013

Päättymispäivä

31.07.2017

Tiivistelmä

Hankkeen tehtävänä on hakea ja demonstroida kustannustehokkaita toimenpiteitä vesistöjen typpikuormituksen vähentämiseksi. Hankkeen pääpaino on uuden, järvien sedimenttien aikaisempaa tehokkaampaa hyödyntämisessä jätevesien puhdistamiseseen ja denitrifikaation tehostamiseen liittyen. Hankkeessa yhdistetään Helsingin yliopiston empiiristä aineistoa, SYKE:en vesistömalleja ja Luken taloustieteellistä osaamista arvoitaessa uuden keinon kustannustehokkuutta muihin käytössä oleviin kuormitusvähennyskeinoihin.