Neuvokkaita ja muutoskestäviä yhteisöjä joustavilla ja transformatiivisilla ympäristöä koskeivlla käytännöillä

RECOMS

Alkamispäivä

01.03.2018

Päättymispäivä

28.02.2022

Tavoitteet

Jotta muutoskestävyys (resilienssi) voidaan tavoittaa niin, että otetaan riittävästi huomioon erilaisten paikkojen erityisyys ja haavoittuvuus, on välttämätöntä lisätä paikallisten toimijoiden pystyvyyttä ympäristöllisten ja resurssienhoidon käytäntöjä koskien.

Tuotokset

15 nuorta, resilienssiin ja neuvokkaisiin käytäntöihin koulutettua tutkijaa.