Reaaliaikainen ja toteutuneeseen säähän perustuva energiapuun kuivumisen ja laadun ennustepalvelu

Reaaliaikainen ja toteutuneese

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Hanke pohjautuu Metlassa, UEF:ssä ja VTT:llä tehdyille energiapuun laadunhallinan malleihin ja tavoitteena on mallien kaupallistaminen osan NEW-tutkimusohjelmaa. Malleista kehitetyille tuotteille on arvioitu olevan kysyntää Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Kanadassa, joissa molemmissa infrastruktuuri ja toimintamallit ovat riittävästi Suomen kaltaisia. _x000D__x000D_Hanke liittyy kolmeen alla mainittuun Luken kuudesta strategisesta päämäärästä:_x000D_-Biomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut tuovat lisäarvoa elinkeinoille._x000D_-Biotalous on ylivertainen kestävien, resurssitehokkaiden ja hiilineutraalien kulutus- ja tuotantotapojen sekä teknologioiden älykäs kehittäjä._x000D_-Uusiutuvien luonnonvarojen saatavuus, alueellinen kestävyys ja käytön hyväksyttävyys on varmistettu pohjoisissa muuttuvissa oloissa._x000D__x000D_Hanke liittyy MMM:n tulossopimuksen tavoitteisiin "Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet". Hanke tuottaa tietoa ja myötävaikuttaa seuraaviin sopimuksen kohtiin:_x000D_-Metsiin perustuvan biotalouden edistäminen_x000D_-Metsätalouden kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen (lähinnä suomalainen teknologiavalmistus)_x000D_-Puuperäisen energian käytön tuki_x000D__x000D_Vankimmat liitynnät on tunnistettavissa tutkimusagendan kohtiin:_x000D_1.2 Kysyntä- ja käyttäjälähtöiset biotalousyritys- ja elinkeinotoiminta- sekä liiketoimintamallit_x000D_1.3 Biotalouden tuotteet (biomateriaalit, -kemikaalit, -energia ja energiajalosteet) ja niiden kysyntä ja tarjonta_x000D_1.4 Metsäbiomassojen ja muiden biotalouden raaka-aineiden tuotanto sekä tuotelähtöiset arvoketjut ja niiden hallinta_x000D_4.1 Vihreän ja sinisen talouden liiketoimintakonseptit ja kilpailuedellytykset_x000D__x000D__x000D_