RavinneRenki

Ravinteet euroiksi

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.05.2019

Tavoitteet

Ravinnerenki -hankkeen yleisenä tavoitteena on Ravinnehävikit euroiksi RAE -hankkeen jatkumona lisätä viljelijöiden kiinnostusta ja tietoisuutta ympäristön- ja vesistönsuojelun hyödyllisyydestä niin luonnon kuin maatilatalouden kannalta. Hankkeen tavoitteena on edistää vesienhoitosuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä ja niiden käyttöä maataloudesta aiheutuvan kuormituksen vähentäjinä. Lisäksi hanke pyrkii edistämään ravinteiden hyötykäyttöä peltoviljelyssä sekä tehostamaan karjanlannan uusia käsittelymenetelmiä mm. tutkimustyön kautta.

Tuotokset

Hankkeen tulokset/tuotokset ovat julkisia ja niistä laaditaan hankkeen loppuraportti sekä mm. ammattilehtiartikkeleita, tieteellisiä julkaisuja, seminaarijulkaisuja, tietokortteja ja videoklippejä. Hankkeessa kiinnitetään erityishuomiota tiedon jalkauttamiseen neuvojille, opettajille ja edelleen viljelijöille. http://ravinnerenki.savonia.fi