Pohjanmaan Ravinneratas – Österbottens Näringshjul

Ravinneratas

Alkamispäivä

01.02.2018

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteina on tehostaa ravinnevirtojen hyödyntämistä ja vähentää vesistökuormitusta ja tätä kautta parantaa hankealueen vesistöjen tilaa. Tavoitteena on myös lisätä tietämystä valuma-alueiden painetekijöistä ja vesiensuojelusta, ravinteiden kierrätyksestä ja käytettävissä olevista uusista menetelmistä sekä tuoda yrittäjille ideoita ja virikkeitä uusista yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksista.

Tuotokset

Hankkeessa tarkastellaan laajassa asiantuntijayhteistyössä valuma-alueiden vesiensuojelun painetekijöitä, ja haetaan kriittisiä kohteita. Valituille valuma-alueille laaditaan toimenpidesuosituksia ja mallisuunnitelmia. Demonstraatiot ja kokeilut havainnollistavat erilaisia toimintamalleja. Hankkeen myötä hankealueen vesistöjen tila paranee, monimuotoisuus lisääntyy ja ravinteiden kierrätys tehostuu, datapankkien hyödyntäminen kehittyy ja asiantuntijayhteistyö vakiintuu.