Ravitsemusnäkökulma ruoan elinkaariarviointiin – väitöskirjan viimeistely

RAVEL

Alkamispäivä

21.02.2017

Päättymispäivä

08.06.2017

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa väitöskirjan yhteenveto.

Tuotokset

Hankeen tuotoksena on esitarkastukseen valmis väitöskirja.