MAATILARAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUDEN TASON PARANTAMINEN AMMATTIMAISUUTTA EDISTÄMÄLLÄ

Ratuke II

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Maatalouden tuotantorakennusten osuus maamme rakentamisesta on noin 10 % kaikista rakennuskuutioista. Rakennusinvestointien arvo on vuositasolla n. 350 miljoonaa euroa, mikä vastaa 5 % rakennusklusterin euroista Kaikista hallimaisista tuotantorakennuksista maatalouden osuus on liki 40 %. Aikaisemmin tehdyn rakentamisen työturvallisuuden tutkimus- ja kehitystyön kohderyhmänä on ollut ammattimainen rakentaminen, eivätkä saadut tulokset ole olleet suoraan sovellettavissa maatilarakentamisessa tyypillisten kirvesmiesporukoiden/pienten yrittäjien toimintakenttään. Maatalousrakentamisen työympäristön erityisolosuhteet edellyttävät nykyisten tulosten soveltamista maatalousrakentamisen tarpeisiin. Ammattimaisen rakentamisen puute näkyy selvästi maatilarakentamisen laatutasossa ja kustannuksissa. Maatilaympäristöön sijoittuvan rakennustyömaan erityispiirteiden kuvaamisella saadaan toimintaympäristö tutuksi myös uusille rakennusalan yrittäjille, jotka eivät ole aiemmin toimineet kyseisellä toimialalla. Hankkeen tulokset ovat sovellettavissa laajemminkin maaseudun pienten yrittäjien talonrakennuskohteiden työsuojelussa. Hankkeen päätavoitteena on parantaa maatilojen uudis- ja korjausrakentamisen työturvallisuuden tasoa madaltamalla ammattimaisten rakentajien kynnystä siirtyä tälle toimialalle sekä varmistamalla pätevien rakennusammattilaisten ( vastaava työmaamestari, turvallisuuskoordinaattori) saanti ko. rakennustyömaille. Hankkeen tulokset ovat sovellettavissa laajemminkin maaseudun pienten yrittäjien talonrakennuskohteiden työsuojelussa.