Esiselvitys vesistöihin joutuneiden ravinteiden hyödyntämiseen perustuvien arvoketjujen kehittämisestä Suomen olosuhteisiin

RaPoBusiness

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

30.11.2016

Tiivistelmä


Tavoitteena on tuottaa selvitys ravinteiden poistoon vesitöistä liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista. Työ toteutetaan kirjallisuusselvityksinä, haastatteluina ja työpajatyöskentelynä. Tuotoksena syntyy raportti MMM:n käyttöön. Asiakas: MMM.