Geneettinen seuranta Rangifer-populaatioiden säilyttämisessä ja hoidossa

RanGen

Alkamispäivä

01.01.2020

Päättymispäivä

31.12.2022

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Tässä poroon (Rangifer tarandus) ja metsäpeuraan (Rangifer tarandus fennicus) keskittyvässä hankkeessa 1) kehitetään uusia genomisia menetelmiä Rangifer -populaatioiden geneettiseen tutkimuksiin, 2) näitä genomisia menetelmiä sovelletaan poropopulaatioiden ja metsäpeuran geneettisen populaatiorakenteen tutkimukseen ja 3) julkaistaan uusia tuloksia ja kriittistä tietoa populaatioiden geneettisestä tilasta geneettisen monimuotoisuuden seurantaan ja ylläpitoon.