Ravinnekierrätyksestä kilpailukykyä

RAKIKY

Alkamispäivä

01.09.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Hankkeessa testataan uuden tässä hankkeessa valmistettavan orgaanisen, pääasiassa jätevesipuhdistamon kompostoidusta lietteestä ja
puuntuhkasta, sekoitettavan lannoitteen soveltuvuutta metsälannoitteeksi.

Tuotokset

Lannoitteen liukoisuus ja sen ympäristövaikutukset tiedetään.