Rakennetut joet, erillistehtävät

Rakennetut joet, erillistehtävät

Alkamispäivä

01.01.2011

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Hankkeessa suunnitellaan ja haetaan rahoituksia sekä toteutetaan esitutkimuksia ja erillistehtäviä rakennettujen vesistöjen tutkimuksiin ja Kainuun kalantutkimusasemalla toteutettaviin kokeisiin tiiviissä yhteistyössä MMM:n, SYKEn, yliopistojen ja vesivoimayhtiöiden kanssa. Erillistehtävien hankkeessa koordinoidaan rakennettujen vesistöjen tutkimuskokonaisuutta, viestintää ja asiakaslähtöistä toimintaa. Lisäksi toteutetaan ja hallinnoidaan pienempiä, lyhytkestoisia ja kiireellisiä tutkimuksia ja selvityksiä, joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta.