Rakennettujen jokien vaelluskalat

Rakennettujen jokien vaelluskalat

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Projektin keskeisenä tavoitteena on tuottaa sovelluskelpoista tietoa ja ratkaisumalleja rakennettujen jokien vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Projektissa keskitytään lohikalojen vaellusyhteyksien (nousuvaellus, alasvaellus) ongelmien tunnistamiseen ja niiden ratkaisemiseen. Lisäksi hankekokonaisuudessa on vankka alueellinen komponentti, joka tähtää Kymijoen vaelluskalakantojen tilan kehittämiseen alkavan kalatierakentamisen yhteydessä ja sen jälkeen. Projektissa arvioidaan ja selvitetään myös mahdollisen Kollajan tekoaltaan rakentamisen vaikutuksia Iijoen vesistön vaelluskalakantojen elvyttämispyrkimyksiin. Projekti toteutetaan vuosina 2015-2017, joskin raportointia jatketaan myös vuoden 2018 alkupuolella.