Pythium-testin kehittäminen

PYTTI

Alkamispäivä

09.10.2017

Päättymispäivä

30.04.2018

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Pythium on vakava sienitauti puutarhakasveilla, erityisesti kasvihuoneessa tuotetuilla kasveilla. Kasvualustan valmistajat voivat uuden menetelmän avulla testate tuotteidensa tautitilanne ennen markkinointia. Viljelijät voivat testate esim. vesiviljelyssä kiertoveden tautitilanteen. Tavoitteena on kehittää nopea ja helppo testi Pythium-sienen havainnoimiseen. Valmis tuote voidaan myydä sopivalle tuottajalle, kuten esim. Biotus.


2) Toteutus

Kokeet tehdään Luke Piikkiössä puolen vuoden sisällä.


3) Tuotokset
Valmis tuote testaukseen, joka voidaan tarjota jollekin yritykselle.


4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Tärkeä testi uusien kasvualustamateriaalien testaukseen ja viljelmien tautitilanteen kartoittamiseen. Edullinen testimenetelmä.


5) Asiakkaat
Yritykset: kasvualustojen valmistajat ja viljelijät.