Puutuotteiden hiilivaraston muutosten estimointi ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan raportoinneissa

Puutuotteiden hiilivaraston muutosten es

Alkamispäivä

01.10.2014

Päättymispäivä

31.10.2016

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään menetelmiä puutuotteiden hiilivaraston muutosten laskentaan Suomen kasvihuonekaasujen inventaarioon YK:n ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan raportointeja varten. Hankkeessa kehitetään menetelmä, joka täyttää Kioton pöytäkirjan osapuolikokouksen päätös 2/CMP.7 ja IPCC:n raporotintiohjeiden vaatimukset siitä, kuinka puutuotteet tulee raportoida ja laskea Kioton pöytäkirjan toisella velvoitekaudella 2013–2020, ja kuinka ne tulee sisällyttää metsänhoidon vertailutasoon. Puutuotteiden päästöjen ja nielujen raportointi erikseen Kioton pöytäkirjan artiklan 3 aktiviteettien mukaisesti edellyttää myös laskennan lähtötietojen kuten hakkuissa poistetun puutavaran sekä Suomessa valmistetun sahatavaran, puulevyjen ja paperin jakamista näihin luokkiin.