Puutteellisesti tunnetut kalalajit

Puutteellisesti tunnetut kalalajit

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Puutteellisesti tunnettujen kalalajien tietotilanteen parantaminen
Projektissa selvitetään uhanalaisluokituksessa mainittujen puutteellisesti tunnettujen kalalajien tietotilanne, kootaan niistä tietoja eri menetelmiä käyttäen sekä tehdään ehdotuksia tietotilanteen parantamiseksi.