PuutarhaTALOUS

PuutarhaTALOUS

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.03.2019

Tiivistelmä

PuutarhaTalous – hankkeessa tutkitaan avomaan puutarhatilojen resurssitehokkuuteen, strategiavalintoihin ja yrittäjien työssä jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä kirjallisuuden, tilastojen ja olemassa olevan kyselyaineiston perusteella. Tulokset viedään käytäntöön Luonnonvarakeskuksen LaskelmaKirjasto –verkkopalvelun avulla. Palvelu avattiin kesällä 2014 ja se ollut hyvin käytetty verkkopalvelu. Sen avulla tulokset saadaan tehokkaasti välitettyä viljelijöiden ja neuvojien käyttöön. Hankkeella pyritään helpottamaan tilan toiminnan ja valintojen suunnittelua sekä toisaalta muistuttamaan yrittäjiä myös oman työhyvinvoinnin vaalimisesta.