Vihannesten ja marjakasvien tasapainoinen N- ja P-lannoitus ja ravinnepäästöjen vähentäminen

PuutarhaNP Vihannesten ja marj

Alkamispäivä

15.02.2014

Päättymispäivä

30.09.2017

Tavoitteet

Vihannesten ja marjakasvien satovasteista fosfori- ja typpilannoitukseen on saatavilla niukasti tutkimustietoa. Tämän tutkimuksen tavoitteina on: 1. määritellä tärkeimpien vihanneslajien ja mansikan satovaste fosforilannoitukseen, 2. arvioida fosforilannoituksen taloudellista optimia, 3. arvioida vihannesten hyvään satoon ja laatuun tarvittava typpilannoitusmäärä ja -ajoitus ja 4. arvioida ympäristohjelman lannoitusrajoja sadontuoton ja ravinnekuormituksen kannalta.

Tuotokset

Hankkeen tulokset on julkaistu Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus – sarjassa (44/2017)