Puuston laatutunnusten mittaus ja estimointi

Puustolaatu Puuston laatutunnu

Alkamispäivä

29.01.2016

Päättymispäivä

15.04.2019

Tavoitteet

Puutunnusten ennustaminen ALS-muutujien avulla

Tuotokset

ALS-pohjaiset mallit männyn pituudelle, läpimitalle ja latsusrajalle