Puuntuotos (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys)

Puuntuotos

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2025

Tiivistelmä

Projekti on metlan aikana prof. Kari Mielikäisen tieteenalahanke. Projektin toimintaa jatkaa v:sta 2016 alkaen "Metsänkasvatus"-tieteenalaprojekti (1321211500), jota vetää prof. Jari Hynynen.