Puun laatuominaisuudet ja niiden fenotyypitys metsänjalostuksen tarpeisiin

Fenotyypitys

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Metsänjalostusta varten yksilöiden ilmiasu on tunnistettava tehokkaasti ja varmasti. Tässä metsänjalostuksen, puutieteen ja metsäpatologian osaamista yhdistävässä hankkeessa on tavoitteena 1) löytää puun laatuominaisuuksien määrittämiseen parhaiten sopivat mittausmenetelmät, 2) tutkia, missä määrin puun laatuominaisuuksiin voidaan vaikuttaa täsmäjalostuksen avulla sekä 3) soveltaa saatua osaamista puutuotearvoketjun loppupäässä esim. raaka-aineen lajittelussa ja laadunvarmistuksessa.

Tuotokset

Tuotamme tietoa ja käytännön mittaussovelluksia puuraaka-aineominaisuuksista täsmäjalostuksen tarpeisiin. Tietoa ja sovelluksia voidaan hyödyntää myös puuraaka-aineen laadunvaihteluiden hallinnassa, kestävässä lisäarvotuotteiden kehitystyössä ja parannettaessa puumateriaalin kilpailukykyä esim. rakentamisessa. Tavoitteena on löytää tehokkaat ja ympäristöystävälliset keinot lopputuotteiden korkean laadun varmistamiseksi ja puuraaka-aineen optimaaliseksi hyödyntämiseksi.