Puun käyttö

Puun käyttö

Alkamispäivä

01.01.2020

Päättymispäivä

31.12.2024

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Projektissa tuotetaan vuosittain puun käyttöä kuvaavat tilastotiedot