Puumarkkinoiden toiminta, metsäsektorin suhdanne-ennusteet ja muuttuvat markkinarakenteet

PuuMesu

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä


Vientimarkkinoiden suhdannevaihtelut ja metsäteollisuuden tuotannon painopisteiden muuttuminen heijastuvat puumarkkinoiden rakenteisiin ja toimintaan. Puumarkkinoiden toimivuutta lisää kaikille avoin tutkimustieto sekä ennusteet kysynnän ja tarjonnan vaihteluista. Tietoa tarvitsevat erityisesti metsäsektorin pienet toimijat, joilla ei ole omia resursseja markkinoiden analysointiin. Hankkeen tutkimusosassa tarkastellaan ekonometristen mallien avulla vientisuhdanteiden vaihteluiden välittymistä raakapuumarkkinoille. Hankkeen tiedotusosassa suunnitellaan tietopankki hajallaan olevan suhdannetiedon kokoamiseksi yhteen sekä kehitetään suhdannetiedon viestintää. Kokonaistavoitteena on metsäsektorin suhdannetiedon ja -ennusteiden tarkkuuden lisääminen ja tiedon saatavuuden parantaminen.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt


Vientimarkkinoiden suhdannevaihtelut ja metsäteollisuuden tuotannon painopisteiden muuttuminen heijastuvat puumarkkinoiden rakenteisiin ja toimintaan. Puumarkkinoiden toimivuutta lisää kaikille avoin tutkimustieto sekä ennusteet kysynnän ja tarjonnan vaihteluista. Tietoa tarvitsevat erityisesti metsäsektorin pienet toimijat, joilla ei ole omia resursseja markkinoiden analysointiin. Hankkeen tutkimusosassa tarkastellaan ekonometristen mallien avulla vientisuhdanteiden vaihteluiden välittymistä raakapuumarkkinoille. Hankkeen tiedotusosassa suunnitellaan tietopankki hajallaan olevan suhdannetiedon kokoamiseksi yhteen sekä kehitetään suhdannetiedon viestintää. Kokonaistavoitteena on metsäsektorin suhdannetiedon ja -ennusteiden tarkkuuden lisääminen ja tiedon saatavuuden parantaminen.

Kaksi käsikirjoitusta Suomen puumarkkinoiden toiminnasta. Mahdollisia seminaariesitelmiä aihepiiristä, popularisoituja lehtikirjoituksia ja haastatteluja medialle.