Puupohjaisilla uusilla materiaaleilla tehoa metsätalouden vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin

PuuMaVesi

Alkamispäivä

01.06.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Tutkia ja demonstroida puupohjaisten materiaalien käyttöä hajakuormituksen torjunnassa

Tuotokset