Puuenergian hankintayritysten liiketoimintamallit ja menestystekijät

Puuenergian hankintayritysten

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hanke alkoi osana MMM:n ja Metlan sopimaa tulostavotetta Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta. Projekti on nyt osa Luke:n "1. Biomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut tuovat lisäarvoa elinkeinoille" -ohjelmaa ja sen aliohjelmaa "Metsäbiomassojen ja muiden biotalouden raaka-aineiden tuotanto sekä tuotelähtöiset arvoketjut ja niiden hallinta".

Projektin tavoite on metsästä saatavan energian hankinnan tehostaminen ja alalla toimivien yritysten kannattavuuden parantaminen. Projektissa on haastateltu metsäenergian käyttäjiä ja sen toimittajia. Näiden tietojen perusteella pyritään löytämään tehokkaat organisaatiot ja kannattavat yritysten toimintamallit.