Puubiomassojen intensiivituotanto

Puubiomassojen intensiivituota

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja demonstroida uusia menetelmiä puubiomassan tuottamiseksi tiheissä metsiköissä ja varta vasten perustetuissa energiapuumetsissä. Hankkeessa tutkitaan ja demonstroidaan em. tiheiden energiametsiköiden perustamista, hoitoa, kasvatuksen taloutta ja korjuuteknologiaa. Tutkimustehtäviä ovat: kustannustehokkaat energiapuustojen perustamismenetelmät, hieskoivun, hybridihaavan ja lepän biomassatuotos, puubiomassan intensiivikasvatuksen liiketaloudellinen kannattavuus, intensiivimetsätalouteen sopivien korjuuketjujen kehittäminen ja pienpuun kilpailukyky energiatuotannossa, energiapuun kasvatuksen energiatehokkuus, ja jalostuksen mahdollisuudet tuotoksen lisäämisessä

Tuotokset

* Hieskoivikoille biomassan tuotantofunktio, johon integroidaan taloustunnuslukuja. Tuotantofunktion avulla kartoitetaan vaihtoehtoisten hieskoivikon käsittelyiden kannattavuuksia maanomistajan tai esimerkiksi lämpölaitoksen näkökulmasta
* Selvitys jalostuksen mahdollisuuksista lisätä biomassantuotosta (koivu ja haapa)
* Lasketaan koivun intensiivikasvatuksen energiatehokkuus suonpohjilla
* Referoituja tieteellisä julkaisuja