Puustobiomassan hiilivarasto maankäytön muutosalueilla

PuuBiomassa

Alkamispäivä

02.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Tavoitteena on tuottaa arvio metsitettyjen alueiden puuston vuotuiselle kasvulle, joka ottaa huomioon kasvussa tapahtuvan muutoksen puuston iän suhteen. Kasvuarvio lasketaan puuston ikäluokittain, niin että otetaan huomioon maankäytön muutoksesta kulunut aika. Lisäksi tavoitteena on parantaa LULUCF-sektorin kasvihuonekaasuinventaarion tarkkuutta ja luotettavuutta, etenkin Kioton pöytäkirjan metsitys-toimenpiteen biomassan hiilivaraton muutoksen luotettavuutta.

Tuotokset

Projekti tuottaa puuston tilavuus- ja biomassan kasvuarviot erityyppisille metsityskohteille ja kasvupaikoille (kivennäismaa, turvemaa) puulajiryhmissä mänty, kuusi ja lehtipuut. Arvio kasvusta esitetään ikäluokittain. Lopputulokset lasketaan Etelä- ja Pohjois-Suomelle.