Puiden Neonectria-korotaudit – monitieteinen verkosto ratkomaan Pohjoismaiden puutarha- ja metsätalouden uusia haasteita

Puiden Neonectria-korotaudit

Alkamispäivä

01.09.2017

Päättymispäivä

01.03.2020

Tavoitteet

Projektin ensisijainen tarkoitus on luoda pohjoismaisten puutarha- ja metsätieteiden tutkijoiden välille yhteistyöverkosto, joka keskittyy Neonectria ditissima, N.neomacrospora sekä N. fuckeliana sienien hedelmäpuille, pihdoille ja kuuselle aiheuttamiin korotauteihin. Verkoston tarkoituksena on kartoittaa Neonectria -korotautien esiintyvyyttä, epidemiologiaa, diversiteettiä, biologiaa ja genetiikkaa yhdessä alojen muiden toimijoiden ja viranomaisten kanssa.

Tuotokset

Projektin tuloksia hyödynnetään kehitettäessä tutkimusmenetelmiä ja toimintatapoja puiden Neonectria-korotautien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi erityisesti Pohjoismaissa ja lähialueilla.