PTV Luke

PTV Luke

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

30.06.2017

Tavoitteet

Palvelutietovaranto Suomi.fi - otetaan käyttöön Lukessa.

Tuotokset

Suomi.fi palvelukatalogi parantaa Luken tarjoamien palveluiden näkyvyyttä ja löydettävyyttä.