Pakuri ja metsien erikoissienet – nimisuojan turvin vientiin

Protect

Alkamispäivä

01.09.2018

Päättymispäivä

31.08.2020

Tavoitteet

Tämän hankkeen tarkoituksena on valmistella Pakurille ja Tikkateelle EU:n nimisuoja suojatulle alkuperänimitykselle (SAN). Suojatulla alkuperänimityksellä tarkoitetaan nimeä, joka on peräisin tietyltä alueelta, tietystä paikasta tai poikkeustapauksissa tietystä maasta. Nimisuojan saaminen Pakurille ja Tikkateelle antaa pohjaa luoda Suomalaisille erikoissienituotteille yhteistä kansallista brändiä johon yritykset voivat tukeutua ja saada synergiaa markkinoinnissa.

Tuotokset