Kuusen siemenviljelysten kasvinsuojelun kehittäminen

PPSSS

Alkamispäivä

05.04.2017

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Kuusen siemenviljelyssiemenen riittävä saanti on epävarmaa johtuen kuusen käpyvuosien luontaisesta epäsäännöllisyydestä sekä käpy- ja siementuhoista. Käpy- ja siemenhyönteisten torjuntakokeissa, joita tehtiin yhteispohjoismaisesti vuosina 2006, 2007 ja 2014, ei löytynyt toimivaa valmistetta lukuunottamatta biologista torjuntavalmistetta Turex 50 WP.

Tämä projekti tukee laajempisisältöistä projektia Genetically improved Norway spruce seed - from shortage to abundance, GISTA) 41007-00097600 integroidun kasvinsuojelun kehittämiseksi. Projekti sisältää aineiston keräyksen kuluihin kohdistuvaa rahoitusta.

Tavoitteena 1) testata erillisessä kokeessa käpykoisaa ja kuusensiemenmittaria vastaan kahta kasvinsuojeluainevalmistetta.
2) testata käpykääriäistä vastaan yhtä tai kahta kasvinsuojeluainevalmistetta ja niiden ajoitusta.

2) Toteutus
GISTA-projektissa tehdään kasvinsuojeluainekokeiden työ ja tämä PPSSS projekti tarjoaa rahoitusta tehtävien töiden toteutuksen vaatimiin vuokra- ja tarvike- ja matkakustannuksiin.

3) Tuotokset:
Riippuen vuoden 2017 kukinta tilanteesta saadaan tehtyä 1 tai 2 erillistä torjuntakoetta. Näiden tulokset mitataan syksyllä 2017 kerättävistä kävyistä.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Jos tarkoissa tehokkuus kokeissa havaitaan toimiva valmiste, se siirtyy tulevina käpyvuosina käytännön mittakaavan torjuntakokeiluksi yhteistyössä siementuottajien kanssa. Tulevaisuudessa torjuntakeinojen lisääntyessä kuusen siemenviljelyssiemenen saatavuus metsänviljelyssä lisääntyy. Metsänjalostusohjelmassa suunnitellut tuotantopopulaatiot toimivat aiempaa paremmin.
5) Asiakkaat
Yhden vuoden mittakaavassa tärkeimmät ja lähimmät asiakkaat ovat siementuottajat Tapio Silva Oy ja Siemen Forelia Oy.