Kohti kestävää biotaloutta Pohjois-Pohjanmaalla

PPBIO

Alkamispäivä

01.05.2016

Päättymispäivä

30.09.2018

Tavoitteet

Kohti kestävää taloutta - Pohjois-Pohjanmaan biotalousstrategian toteuttaminen (PPBIO) on hanke, jolla vuoden 2014 lopussa valmistunut maakunnallinen biotalouden kehittämisstrategia viedään käytäntöön. Hankkeen päätoteuttaja on Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajina Luke, Oulun ammattikorkeakoulu, SYKE ja
Oulun yliopisto. Tavoitteena on tehdä Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämisstrategia ja siihen liittyvät mahdollisuudet tunnetuksi yrityksille ja muille toimijoille.

Tuotokset

Hankkeessa rakennetaan Biotalousriihi, joka verkottaa keskeiset biotalousalan toimijat Pohjois-Pohjanmaalla. Tuloksista kootaan katsaus Pohjois-Pohjanmaan biotalousalan verkostoista ja hanketarpeista. Hankkeessa tehdään myös selvitys puunjalostuksen arvoketjusta ja kehittämispotentiaalista alueella. Edelleen laaditaan selvitys/suunnitelma biotalouteen liittyvän viestinnän järjestelyistä Oulun yliopiston Linnanmaan yliopistokampuksella. Hankkeesta julkaistaan loppuraportti ja artikkeleita.