Ilmaston lämpenemisen vaikutukset poron ja peuran energiatalouteen – Tutkimusmenetelmän testaus

PoroTRACT

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

31.03.2019

Tavoitteet

Paliskuntain yhdistyksen Kutuharjun koeportarhalla vuosina 2017-2019 tehtävä tutkimusmenetelmän testaus liittyy norjalaisen tutkijan Leif Loen vetämään tutkimukseen Huippuvuorten peuran sopeutumisesta ilmastonmuutokseen. Hankkeessa käytettävä tutkimusmenetelmä peurojen aineenvaihdunnan, energiankulutuksen ja lämpöstressin tutkimiseksi testataan ja kalibroidaan ensin Kaamasen koeporoilla, jotta menetelmään voidan luottaa myös Huippuvuorten peuralla tehtävässä tutkimuksessa.

Tuotokset

Kokeessa testataan ja kalibroidaan käytettävä tutkimusmenetelmä, jota hyödynnetään myös tutkittaessa Huippuvuorten peuran energiankulutusta, aineenvaihduntaa ja lämpöstressiä lämpenevässä ilmastossa. Kokeen tulokset julkaistaan kansalinvälisenä tieteellisenä artikkelina. Tulokset edistävät porojen ja peurojen ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvää tutkimusta merkittävästi, sillä testattua menetelmää voidaan jatkossa soveltaa vastaaviin tutkimuksiin.