Porotokan rakenne ja tuotto

Porotokan rakenne ja tuotto

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Pitkäaikaisen aineiston keruun jatkaminen ja päivittäminen Paliskuntain yhdistyksen Kutuharjun koetarhan porotokasta. Luken ja sen yhteistyökumppaneiden Kutuharjussa tekemän tutkimuksen koordinointi.

Tuotokset

Projekti tuottaa ja päivittää maailmassa ainutlaatuista pitkäaikaista aineistoa koeporotokasta. Tätä aineistoa voidaan hyödyntää monissa erilaisissa tutkimushankkeissa Luken yhteistyökumppanien kanssa.