Porolaidunseuranta

Porolaidunseuranta

Alkamispäivä

01.01.1995

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Selvittää porojen talvilaidunten määrät, kunto ja käytettävyys pääosiltaan poronhoitoalueella vuosien 2016-2019 aikana sekä arvioida laidunten määrien ja tilan muutosten syitä viime vuosikymmenien aikana. Tuottaa vuosina 2020-2021 monipuolista tietoa ja aineistoja laidunten käytön kehittämiseksi.

Tuotokset

Tuotetaan tiedot porojen talvilaidunten nykyisistä määristä, kunnosta ja käytettävyydestä sekä tiedot laidunten määrien ja tilan muutosten syistä. Raportti laitumista on julkaistu kesäkuussa 2019. Vuosien 2020-2021 aikana tuotetaan edelleen monipuolista tietoa ja aineistoja sekä julkaisuja laidunten laadusta ja käytettävyydestä sekä niiden muutoksista.