Porolaidunseuranta

Porolaidunseuranta

Alkamispäivä

01.01.1995

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Selvittää porojen talvilaidunten määrät, kunto ja käytettävyys pääosiltaan poronhoitoalueella vuosien 2016-2018 aikana sekä arvioida laidunten määrien ja tilan muutosten syitä viime vuosikymmenien aikana.

Tuotokset

Tuotetaan tiedot porojen talvilaidunten nykyisistä määristä, kunnosta ja käytettävyydestä sekä tiedot laidunten määrien ja tilan muutosten syistä. Hankkeen loppuraportti julkaistaan 31.3.2019 mennessä.