Moottorikelkan ja mönkijän käyttökustannukset porotaloudessa

Porokelkka

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

30.09.2017

Tiivistelmä

Poronlihan tuotannon kannattavuutta rasittavat osaltaan kohoavat tuotantokustannukset, joista polttoaineen hinta on merkittävin. Petoeläinten aiheuttamat porovahingot lisäävät ihmistyön menekkiä ja moottoriajoneuvojen käyttötarvetta porovahinkojen etsinnässä. Hankkeessa kehitetään Luonnonvarakeskuksen Tilastopalvelut-yksikön ylläpitämän porotalouden kannattavuuskirjanpidon aineistoa ja tietojärjestelmää. Hankkeen tavoitteena on porotaloudessa maasuurpetovahinkojen etsintätyössä käytettävien moottorikelkkojen ja mönkijöiden käyttökustannusten selvittäminen. Hankkeen tuloksena porotalousyrityksille, neuvontaan, hallintoon, tutkimukselle ja muillekin kiinnostuneille tuotetaan tietoa maasuurpetovahinkojen etsintätyön kustannuksista. Hankkeessa tuotetaan myös tietoa kannattavuuskirjanpidon yksikkökustannuslaskentajärjestelmän ja kustannusvertailujen pohjaksi. Hankkeessa kerättävän aineiston käsittelyn toteuttaa Paliskuntain yhdistys. Luonnonvarakeskus vastaa hankkeessa tarvittavien tietojärjestelmien kehittämisestä, tallennettujen tietojen jatkokäsittelystä, analysoinnista ja raportoinnista.