Poroaitojen riistaturvallisuus

Poroaitojen riistaturvallisuus

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

30.06.2015

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään menetelmiä poroaitojen riistanvahinkojen selvittämiseksi sekä poroaitojen merkitsemiseksi riistaturvallisemmiksi. Tutkimuksessa selvitetään poroaitojen nykyiset tyypit ja merkintätavat sekä niiden käytön laajuus. Erilaisilta aitatyypeiltä valitaan koejaksot, joiden varsilta havainnoidaan riistaeläinten kuolemantapaukset. Vastaavat selvitykset tehdään koejaksoilta, jotka merkitään eri tavoin (eri materiaalein ja värein). Lapin yliopiston Arktisen keskuksen koordinoimaan hankkeeseen osallistuvat Metsähallitus, Luke, Paliskuntain yhdistys, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö, Suomen riistakeskus ja Rovaniemen ammattikoulu.