Potkua Pohjanmaan Pihvilihantuotantoon

PoPi

Alkamispäivä

01.07.2016

Päättymispäivä

30.06.2019

Rahoittajat

Tiivistelmä

Potkua Pohjanmaan Pihvilihantuotantoon -hankkeen tavoitteena oli, että pihvilihantuottajat, jalostava teollisuus sekä alan koulutus, neuvonta ja muut relevantit intressiryhmät saavat käyttöönsä nautasektorin uusinta tutkimustietoa toimintansa suunnittelua, kehittämistä ja toteutusta varten. Tavoitteena oli luoda sektorille uusia innovaatioita ja parantaa siten tuotannon kannattavuutta. Toiminnalla pyrittiin luomaan edellytyksiä emolehmätuotantoon perustuvan naudanlihantuotannon säilymiselle
ja kasvulle. Hankkeessa oli 4 työpakettia, jotka tähtäsivät naudanlihantuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen: 1. Ultraäänitekniikan hyödyntäminen lihanautojen jalostuksessa ja teurasoptimoinnissa, 2. Liharotuisten nautojen ruokintasuositukset, 3. Naudanlihan syöntilaadun parantaminen ja 4. Tiedon siirto. Hankealueena oli Pohjois-Pohjanmaa. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina olivat kaikki hankealueen naudanlihantuottajat, erityisesti alueen emolehmätuottajat ja pihvirotuisia nautoja kasvattavat tilat. Toisena kohderyhmänä oli lihanjalostusteollisuus sekä lihan- ja maidontuotantotilojen kanssa työskentelevät neuvojat ja suunnittelijat eri organisaatioissa. Hankkeen välillisinä kohderyhminä tuloksista hyötyivät ammattikorkeakoulut ja toisen asteen ammatilliset oppilaitokset. Hanke oli keskeinen osa toimintaa, jonka tavoitteena oli kotimaisen naudanlihantuotannon jatkuvuuden turvaaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena oli, että pihvilihantuottajat, jalostava teollisuus sekä alan koulutus, neuvonta ja muut intressiryhmät saavat käyttöönsä nautasektorin uusinta tutkimustietoa toimintansa suunnittelua, kehittämistä ja toteutusta varten. Tavoitteena oli luoda sektorille uusia innovaatioita ja parantaa siten tuotannon kannattavuutta. Toiminnalla pyrittiin luomaan edellytyksiä emolehmätuotantoon perustuvan naudanlihantuotannon säilymiselle ja kasvulle.

Hankkeessa tuotettiin ruokintasuositukset emolehmille. Lisäksi tuotettiin tietoa ultraäänitekniikan hyödyntämisestä jalostuksessa ja teurasoptimoinnissa sekä pyrittiin löytämään keinoja naudanlihan syöntilaadun parantamiseksi.

Naudantuotanto -julkaisuja

eMulli – talouslaskuri
eMulli 2 Käyttöohje
eMulli 2 Suunnittelulaskuri esimerkkitilalle
eMulli 2 suunnittelulaskuri tyhjä pohja
eMulli 2 Rehuseoksen suunnittelulaskuri
eMulli 2 Tukilaskuri
Luken ja MTT:n tutkimusjulkaisuja
Luke 19/2018 Säilörehun hometoksiinit ja niiden vaikutukset naudoilla   Erja Koivunen ja Arto Huuskonen
Luke 67/2018 Nurmi tehokkaasti naudanlihaksi – tuloksia NautaNurmi-hankkeesta  (toim.) Arto Huuskonen
Luke 6/2015: Naudanlihan syöntilaatuun vaikuttavat tekijät.   Pesonen Maiju
MTT Raportti 167: Kehitystä naudanlihantuotantoon – loppuraportti   (toim.) A. Huuskonen.
MTT Raportti 166: KESTOVASIKKA – tuloksia Kestävä karjatalous –hankkeen vasikkatutkimuksista    Huuskonen, Kivinen, Hokkanen, Herva
MTT Raportti 156: Naudanlihantuotannon ympäristövaikutukset    Pesonen Maiju
MTT Raportti 69: Igluja ja ternimaitoa- tuloksia InnoNauta-hankkeen vasikkatutkimuksista.  (toim.) Huuskonen Arto. 2013
MTT Raportti 77: Nautatilojen rehukasvivalikoima laajemmaksi? Tuloksia InnoNauta –hankkeen tutkimuksista   (toim.) Arto Huuskonen
MTT Kasvu 9: Kehitystä naudanlihantuotantoon I.  (toim.) Arto Huuskonen
MTT Raportti 97: Juotto – ja vieroitusstrategioiden vaikutukset maitorotuisten vasikoiden kasvuun, terveyteen ja hyvinvointiin   Tuomisto. L, Huuskonen. A.
MTT Raportti 46: Pihvirotuisten nautojen teurasominaisuudet ja lihan laatu   (toim.)Huuskonen. A.
TTS Tiedote: Vasikoiden hoitotyö eri kasvatusympäristöissä    Elstob, Palva 2012
Monipuolinen kotovarainen ruokinta palkokasveja nurmissa, kokoviljasäilörehussa ja väkirehussa hyödyntäen   Marketta Rinne
Nauta-lehden artikkelit
Nauta 5/2014: Laske kannattavin kasvatusvaihtoehto
Lymyileekö rehussa salakavala vaara   Erja Koivunen ja Arto Huuskonen
Rypsitön sonni on ympäristöteko   Arto Huuskonen
Risteyttämällä rodut tehokäyttöön   Maiju Pesonen
Selittävätkö hometoksiinit syönnin heikkenemisen   Arto Huuskonen ja Maiju Pesonen
Perimä vaikuttaa lihan syöntilaatuun  Terhi Iso-Touru ym.
Uudistushiehon haasteet  Maiju Pesonen
Emojen uudet ruokintasuositukset   Maiju Pesonen
Nurmen jälkisadot sonnien ruokinnassa  Arto Huuskonen
Keinosiemennys on mahdollisuus emotiloille  Maiju Pesonen
Mureaa ja maukasta, mutta miten?  Maiju Pesonen
Ultraamalla uusille urille  Maiju Pesonen
Palkokasvirehut maittavat sonneille  Arto Huuskonen ja Maiju Pesonen
Kokoviljasäilörehu on hyvä vaihtoehto   Arto Huuskonen
Ruoki emojen hedelmällisyyttä  Maiju Pesonen
Tavoitteena helpot työkaverit  Maiju Pesonen
Valitse huolella karjan tärkein eläin  Maiju Pesonen
Sonneille sulavaa sapuskaa   Arto Huuskonen
Vieroitus on uusi alku kasvulle Maiju Pesonen
Karjaharjasta on iloa vasikallekin   Tuomisto Leena ym.
Onko igluissa potentiaalia?  Tuomisto Leena ym.
Ulkokasvatus vaatii huolellisuutta  Tuomisto Leena
Lihantuotannon kannattavuus haasteena  Kässi Pellervo
Hyvä kasvu vaatii energiaa  Huuskonen Arto
Seosrehua sonneille  Huuskonen Arto
Teuraspainot kasvavat – ruhot rasvoittuvat  Huuskonen Arto
Pötsivalkuaisella pötkii pitkälle  Huuskonen Arto
Paljonko fosforia lihanaudalle?  Huuskonen Arto
Ruokinta
Kasvavien lihanautojen ruokintasuositukset uudistuvat!  Huuskonen Arto
Nurmisäilörehun laadun merkitys lihanaudan ruokinnassa  Huuskonen Arto
Ruokintasuositukset uudistuivat ; mikä muuttuu lihanautatilalla?  Huuskonen Arto
Tuloksia pihvirotuisten risteytyskokeista  Maiju Pesonen
Kokoviljasäilörehu lihanautatilan viljelykierrossa  Arto Huuskonen ja Erkki Joki-Tokola
Liharotuisten nautojen loppukasvatuksen ruokinta  Maiju Pesonen
Tietoa geenitestauksesta
Geenien salat auki  Pesonen Maiju
SNP, DNA ja muita merkittäviä kirjaimia  Pesonen Maiju
Mitä geenitesti kertoo – eläimen 11 ominaisuutta  Pesonen Maiju
Mitä geenitestin tulos kertoo  Pesonen Maiju
Koulutusaineistot
Luomunaudanlihantuotannon talous – tilastot ja mallit  Koikkalainen K, Lötjönen T. 2014
Karjanlannan levitykset teknologiat ja talous  Lötjönen Timo 2014.
Työnkäyttö ja toiminnallisuus nautakasvattamoissa  Palva Reetta
Rotuerot kasvu- ja teurasominaisuuksissa – teurasaineistojen kertomaa  Arto Huuskonen
Vasikoiden kylmäkasvatus  Leena Tuomisto
Vasikoiden sairaudet: ennaltaehkäiseminen ja hoitaminen  Paula Anttila
Loiset  Iris Kaimio
Märehtijän toiminta ja naudan perustutkimus  Iris Kaimio
Pikkuvasikan ja nuoren naudan sairaudet  Iris Kaimio
Katse vasikkaan – aineisto lihanautatilalle
1. Yleisluento lihanaudat
2. Nautakasvattamot
3. Ilmanvaihto lihanautakasvattamossa
4. Lihanaudan ruokinta
5. Luonnollinen käyttäytyminen
6. Sairauksien ennaltaehkäisy ja terveydenhuolto lihanautakasvattamoissa
7. Hengitystiesairaudet
8. Tapaturmat
9. Tarttuvat sorkkatulehdukset
10. Raajasairaudet
11. Lihanautojen muut sairaudet
12. Lopettaminen
Katse vasikkaan – aineisto ternikasvattamolle
1. Yleisluento terni
2. Juottovasikan ruokinta
3. Toimivat vasikkatilat
4. Ilmanvaihto vasikkatiloissa
6. Luonnollinen käyttäytyminen
7. Vasikoiden hengitystiesairaudet
8. Vasikkaripuli
9. Vasikoiden napaongelmat
11. Vasikoiden muut sairaudet