Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja kehittäminen luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistamiseksi

Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

30.04.2015

Tiivistelmä

Kyseessä on konsortiotutkimus Metlan, MTT:n ja Syken välillä. Analyysi kohdistetaan lainsäädännölliseen ohjaukseen, taloudelliseen ohjaukseen kuten tuotanto- ym. tuet, verotus, informaatio-ohjaus, maa- ja metsätilojen rakennepolitiikka, sekä palveluvaltaistamiseen ja ekosysteemipalveluita koskeviin ohjauskeinoihin. Tarkastelun tavoitteena on:_x000D_1) Arvioida kvantitatiivisesti ohjauskeinojen kustannuksia ja vaikutuksia metsäalalla ja maataloudessa sekä niiden maankäytössä, erilaisten ulkoisten skenaarioiden vallitessa._x000D_2) Tarkastella ohjauskeinojen toimivuutta kvalitatiivisesti toimijatasolla sekä_x000D_3) Arvioida uusien ohjauskeinojen toteutettavuutta._x000D_