Maatalous- ja maaseutupoliittisen toimintaympäristön ennakointi

POL2020 Maatalous- ja maaseutu

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Tutkimushankkeessa tarkastellaan maatalouden ja maaseudun toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä maatalous- ja maaseutupolitiikassa vaikuttavia kansallisia ja EU-tason politiikkatoimenpiteitä, sekä ennakoidaan niiden merkitystä tulevaisuudessa. Tavoitteena on politiikkavalmistelun, päätöksenteon ja valintojen aikaansaamien erilaisten tulevaisuusseuraamusten ymmärtäminen mahdollisimman laajasti erilaisista tutkimuksellisista näkökulmista katsoen. Tutkimuksella tarkennetaan erityisesti sitä, minkälaisia haasteita erilaiset muutokset, muutostekijät ja trendit aiheuttavat maatalous- ja maaseutupolitiikan muotoiluun EU:n nykyisellä ohjelmakaudella 2014-2020 sekä valmistauduttaessa EU:n uuteen ohjelmakauteen vuoden 2020 jälkeen. Tutkimus tuottaa poliittisten linjausten perustaksi vaihtoehtoisia maaseudun tulevaisuudentiloja ja skenaarioita siitä, mihin erilaiset maaseutualueet tulevaisuudessa kehittyvät ja minkälaisella maaseutu-ja maatalouspolitiikalla maaseudun kehitystä ja elinkeinotoimintaa voidaan ohjata.