Porojen keinosiemennyksen kehittäminen

POKESI

Alkamispäivä

01.04.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Pilottihankkeen tavoite on aloittaa yhteistyössä norjalaisten, venäläisten ja ruotsalaisten tutkijoiden kanssa aloittaa kehittämään ja testaamaan keinosiemennysmenetelmää poroille vuosien 2017-2018 aikana Paliskuntain yhdistyksen Kaamasen koetarhalla.

Tuotokset

Pilottihanke tuottaa tietoa siitä, millä menetelmällä porohirvailta voidaan parhaiten kerätä siemennestettä ja miten saadut näytteet tulee käsitellä ja pakastaa, jotta kerätty siemenneste säilyy mahdollisimman hyvin hedelmöittämiskykyisenä. Hankkeessa saadaan myös alustavaa tietoa siitä, miten hirvaiden ikä ja näytteen keruuaika vaikuttavat siemennesteen laatuun ja hedelmöittämiskykyyn.