Poronhoitoalueen pohjoisosan jäkälälaidunten inventointi

POJI

Alkamispäivä

02.05.2016

Päättymispäivä

31.03.2019

Tavoitteet

Hankkeen tavoite on on inventoida poronhoitoalueen pohjoisosan 20 paliskuntaan perustetut pysyvät jäkälälaidunten koealat kesinä 2016-2018 ja tuottaa tiedot paliskunnissa ja niiden laidunalueilla tapahtuneista jäkäliköiden kunnon muutoksista vuosien 2005-2008 jälkeen.

Tuotokset

Poronhoitoalueen laidunten tilan muutoksista kirjoitetaan tutkimusraportti vuoden 2019 alkuun mennessä. Raportti sisältää jäkälälaitumilla tapahtuneiden kunnon muutosten tarkastelun viimeisen 20 vuoden aikana poronhoitoalueen 20 pohjoisimman paliskunnan alueella. Raportti sisältää myös koko poronhoitoalueen osalta paliskuntien laidunkartat ja maankäytön vaikutusanalyysit sekä tiedot talvilaidunten määrissä ja käytettävyydessä tapahtuneista muutoksista.