Pohjolan pionit – pionien parhaimmisto turvaan ja saataville

Pohjolan pionit

Alkamispäivä

03.02.2018

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on paikallisten, pitkään viljelyssä olleiden pionikantojen keruu, tutkimus ja lisäys geenipankkiin sekä niiden saanti markkinoille. Kohteena ovat kuolan-, kartano-, juhannus-, tilli- sekä tarha- eli talonpoikaispioni. Näytteitä saadaan myös Ruotsin, Islannin ja Norjan geenipankeista. Monimuotoisuuden selvittämiseksi kasvinäytteistä tehdään sekä ulkoisten ominaisuuksien arviointia että geneettistä analysointia. Tutkimus liittyy Kansallisen geenivaraohjelman toteuttamiseen.

Tuotokset

Selvitys Suomessa tavattavista pionien vanhoista viljelykannoista ja niiden monimuotoisuudesta sekä valittujen pionien lisäysmateriaalin tuotantomahdollisuuksista:
Tieteellinen artikkeli pohjoismaisten pionien monimuotoisuudesta:
Arvokkaiden pionikantojen säilymisen turvaaminen:
Koekentän esittelyt alan ammattiväelle ja yleisölle:
Ammatti- ja harrastelehtiartikkelit, seminaariesitykset:
(Yhteispohjoismainen) loppuraportti