Pohjoinen vihreä biotalous temaattisen ohjelman strategiatyö

POBIS

Alkamispäivä

15.04.2016

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet


Tavoite on tuottaa Pohjoinen vihreä biotalous temaattisen ohjelman strategia

2) Toteutus


Työ toteutetaan työryhmissä, työpajoissa ja kuulemistilaisuuksissa yhteistyössä johdon, tutkijoiden ja asiakkaiden kanssa.


3) Tuotokset


Strategia

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti


Strategia suuntaa tutkimusta ja strategisten resurssien jakoa. Viedään käytäntöön projektien kautta.

5) Asiakkaat

Asiakaat osallistuvat strategian tekoon sidosyhmätapaamisissa.