Perimän vaikutus nautojen pneumoniatapauksissa

pneumonia

Alkamispäivä

01.05.2018

Päättymispäivä

31.05.2019

Tavoitteet

Pneumonia eli bakteerin tai viruksen aiheuttama keuhkokuume aiheuttaa taloudellisia tappioita nautatuotannossa. Tässä hankkeessa tehdään alustava geneettinen kartoitus, jonka tarkoituksena on katsoa, löytyykö yksilöiden välillä geneettisiä tekijöitä, jotka voisivat selittää eroja eri yksilöiden alttiuteen saada pneumonia.

Tuotokset

Kartoitustulokset