PlotDesign: Effect of spatial patterns of trees on optimal plot design in forest inventories

PlotDesign SA 304212

Alkamispäivä

01.10.2016

Päättymispäivä

30.09.2018

Tavoitteet

Tärkeä metsien inventointien tavoite on puuston tilavuuden ja biomassan luotettava estimointi. Vaikka inventoinneissa käytetään enenevissä määrin kaukokartoitustietoa, luotettavat maastomittaukset ovat välttämättömiä myös kaukokartoitusta hyödyntävissä
inventoinneissa esimerkiksi opetusdatana. Koska maastomittaukset ovat kalliita, niiden optimointi on tärkeä tekijä kustannustehokkaiden inventointien suunnittelussa. Tässä projektissa tutkitaan optimaalisen koealan koon ja muodon riippuvuutta puiden tilajärjestyksestä sekä perinteisille että uusille maastomittauslaitteille käyttäen tilastollisia spatiaalisten merkkisten pistekuvioiden menetelmiä. Projektin tuloksia voidaan hyödyntää kustannustehokkaiden, luotettavien inventointien suunnittelussa.

Tuotokset