Plantaasisimulaattori-sisäinen Tutli-hanke

Plantase

Alkamispäivä

01.04.2017

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet

Pilot Project for building up new tachnology in EO Cloud Platform to transfer the plantation service into Luke´s customer offering.
2) Toteutus
Short term internal Tutli-project


3) Tuotokset
Plantation simulation tool for Luke´s customer portfolio offering.4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
- Strengthenin Luke´s research on the field of Asian markets, specializing on practical solutions for new technologies in forest management.
- Active customer sales force and focus ongoing 2017-20185) Asiakkaat
- Asian customers in paper and pulp industry focusing on sustainable development, management and observation on plantases.