Pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkosto LTER

Pitkäaikaisen ympäristötutkimu

Alkamispäivä

01.01.2008

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Hankkeessa tuotetaan valuma-alueiden ja järvien hydrologiasta, biogeokemiasta, ekologiasta ja kalataloudesta monipuolista seurantatietoa, jota voidaan käyttää ilmastonmuutoksen vaikutusten ennakointiin. Tuotettava tieto tukee myös muita Luken strategisen päämäärän 5 keskeisiä tutkimusteemoja sekä liittyy osittain strategiseen päämäärään 4. Hankkeen tuottama tieto on monin osin käyttökelpoista myös arvioitaessa sinisen biotalouden merkitystä ja mahdollisuuksia.

Tuotokset

Tieteelliset julkaisut, kansalliset ja kansainväliset raportit, arviot ilmastonmuutoksen ja ilmansaasteiden laskeuman muutosten vaikutuksista